Breaking News
Home / สุขภาพ / "Power out" ไม่ใช่โรคที่แนะนำเวลาพักผ่อนปิดงานที่บ้าน: PPTVHD36

"Power out" ไม่ใช่โรคที่แนะนำเวลาพักผ่อนปิดงานที่บ้าน: PPTVHD36ภาควิชาอายุรศาสตร์เปิดเผยว่าไฟไม่ใช่โรค แต่เกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน หากคุณรู้สึกหดหู่เบื่อเบื่อตลอดเวลาควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อเคลียร์เวลาระหว่างทำงานและกลับบ้านหรือติดต่อหมอ

"Power out" ไม่ใช่โรคที่แนะนำเวลาพักผ่อน ปิดงานที่บ้าน

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2019 ดร. มนัสโพธิโสภรณ์รองอธิบดีกรมการแพทย์เพื่อให้ความเหนื่อยหน่ายหรือภาวะไฟฟ้าดับ มันเป็นปรากฏการณ์มืออาชีพ (Work ปรากฏการณ์) ไม่ใช่โรค (เงื่อนไขทางการแพทย์) และเกิดจากความเครียดเรื้อรังจากการทำงาน

ปรับแผนการทำงานก่อนที่จะมีความเสี่ยงคือ "จุดจบของชีวิต"

จัดอยู่ในการจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ปัญหา 11 ที่มีรหัสใน Z คือ "ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ" เพราะเห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญ การคุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลหรือแม้แต่อาการปวดหัวจากความตึงเครียดประเภท หรือนอนไม่หลับเป็นต้น

ดร. นายสมบุญทศบวรหัวหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ธานีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีตระหนักถึงอาการที่เกิดจากความเครียดหรือความเครียดจากการทำงานในที่ทำงาน ซึ่งไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งอาการออกเป็นสามกลุ่มคือ [1] รู้สึกเพลียหรือเหนื่อย

2 รู้สึกว่าจิตใจอยู่ไกลจากงานและมีทัศนคติด้านลบต่องาน

3 ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและอาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน

จึงแนะนำวิธีป้องกันการเข้าสู่สถานการณ์ดังกล่าวคือการกำหนดขอบเขตระหว่างที่ทำงานและที่บ้านอย่างชัดเจน หาเวลามาพักผ่อนปิดงานที่บ้าน อย่าทนทุกข์ทรมานเพียงลำพังต้องบอกเพื่อนร่วมงานหรือผู้จัดการคำเตือน! ความเครียดจากการทำงานเสี่ยงต่อ "ไฟไหม้" แนะนำให้ดูหนัง – ฟังเพลง – ช็อปปิ้ง


Source link