Breaking News
Home / วิทยาศาสตร์ / Neuralink อุปกรณ์เชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ AI | The Thaiger

Neuralink อุปกรณ์เชื่อมต่อสมองมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และ AI | The Thaigerแหล่งน้ำวิกฤตเกือบทั้งประเทศฤดูฝนน้ำจะหายไปจนกว่าพื้นดินจะแตก ข้าวยืนต้นตายลำปางแห้งแล้งน้ำกระจายจนดินแตกกองเรือถูกระงับ: ข่าวไทย

แห้ง 2562 – ปีนี้เป็นปีที่วิกฤติจริงสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทย แม้หลังจากเข้าสู่ฤดูฝน แต่ด้วยอิทธิพลของ El Nino ที่นักวิจัยเตือนว่ามันจะส่งผลให้ฝนตกน้อยลงส่งผลต่อระดับน้ำในสระน้ำหลายแห่งในเกือบทุกส่วนของประเทศไทยเช่นเดียวกับสี่สระหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักพบว่าน้ำลดลงมากจนสามารถใช้น้ำได้เพียง 40 วัน (1

.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน้ำขั้นต่ำที่เหลือหลังจากการสร้างเขื่อน (4.6 พันล้านลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณน้ำที่ตกลงมามีผลอย่างสมบูรณ์ต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้มากกว่า 2 ล้านเฮคเตอร์ที่ปลูกนอกเขตชลประทานเมื่อไม่มีฝนทำให้ต้นข้าวบางต้นตาย

 วิกฤตแหล่งน้ำในเกือบทุกประเทศ ข้าวยืนต้นเสียชีวิต 23 กรกฎาคม | ข่าวจาก The Thaiger

ภาพถ่ายจาก: news.thaipbs.or.th

ในเขื่อนห้วยใหญ่ทางตะวันออกเฉียงเหนือตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย Rath Online รายงานว่าปริมาณน้ำในปีนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว ปีเนื่องจากฝนแม่น้ำน้ำพองซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของเขื่อนห้วยใหญ่ได้รับน้ำแห้งผลที่ได้คือว่าข้าวกว่า 1,000 ไร่ตายไปแล้ว

  วิกฤตการณ์ในแหล่งน้ำเกือบทั้งหมดในประเทศปล่อยให้ฝนตกภายใต้การจัดการของน้ำจนกระทั่งโลกแตก ข้าวยืนต้นเสียชีวิต 23 กรกฎาคม | ข่าวจาก The Thaiger

ภาพถ่ายจาก: thairath.co.th

หรือตำบลบึงกร่อน, ตำบลประทาย, อำเภอประทาย, อำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่เก็บน้ำกว่า 3,000 7 ร้อยสายน้ำแม้กระทั่งหยดน้ำจากความจุรวมของ 12 ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เพียงพอแม้แต่ผลิตน้ำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปล่อยให้ข้าวตาย

 วิกฤตแหล่งน้ำในเกือบทุกประเทศ ข้าวยืนต้นเสียชีวิต 23 กรกฎาคม | เสนอข่าวโดย The Thaiger

ภาพถ่ายจาก: khaosod.co.th

ไปที่ภาคเหนือ ที่อ่างเก็บน้ำวังเว้สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในลำปางมีแพสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนและรับประทานอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าบางพื้นที่น้ำแห้งและแห้ง เนื่องจากเหลือน้ำเพียง 850,000 ลูกบาศก์เมตรจาก 2,800,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเหลือเพียง 30% กังวลว่าหากฝนตกในระยะต่อไปน้ำจะเพียงพอในเดือนสิงหาคม

  วิกฤตแหล่งน้ำเกือบทั้งหมดในประเทศ ข้าวยืนต้นเสียชีวิต 23 กรกฎาคม | เสนอข่าวโดย The Thaiger

ภาพจาก: sanook.com

ตาม

ถ้า (fvmuag () เขียน ("");}
Source link