Breaking News
Home / เทคโนโลยี / ESRI เน้นความช่วยเหลือ GIS! ค้าปลีก – ซัพพลายเชน – การธนาคาร – เฮลธ์แคร์รุ่งชัวร์นิวส์ปกติ

ESRI เน้นความช่วยเหลือ GIS! ค้าปลีก – ซัพพลายเชน – การธนาคาร – เฮลธ์แคร์รุ่งชัวร์นิวส์ปกติ
ธ นาภรณ์ธวัชวัฒน์
ESRI เปิดเผยว่าร้อยละ 53 ของธุรกิจเห็น Location Intelligence เป็นตัวแปรสำคัญในกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขาจนถึงปี 2020 เสนอ 4 ห่วงโซ่อุปทานค้าปลีก Banking Healthcare ที่เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยี GIS ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ หน่วยสืบราชการลับตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เพิ่มรายได้ลดต้นทุนและช่วยให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ

ธนพรฐิติวัฒน์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าฟอร์บส์รายงานว่าร้อยละ 53 ของผู้รับเหมายอมรับว่า Location Intelligence จะมีบทบาทสำคัญในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2020 เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำธุรกิจนำเสนอสี่ บริษัท ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานค้าปลีกธนาคาร และการดูแลสุขภาพยอมรับ New Normal ด้วยเทคโนโลยี GIS ที่ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และแสดงความเข้าใจ ง่ายซึ่งสามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ แอพรวมถึงการวิเคราะห์ที่ตั้งสาขาดูตำแหน่งและพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัดการเส้นทางขนส่งเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดต้นทุนหรือกระบวนการซ้ำซ้อน เป็นเครื่องมือสำหรับตอบสนองความต้องการทางธุรกิจหลังวิกฤติ

“ปกติใหม่หลังวิกฤตการณ์ Covid-1

9 ทุกธุรกิจกำลังเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ หากเราใช้เทคโนโลยีระบบบอกตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกสามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตอบคำถามว่ามีอะไรต่อไป แต่ยังค้นหาว่ามันอยู่ที่ไหนถัดไปที่จะนำไปสู่การต่ออายุและสามารถแก้ปัญหาได้โดยตรงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดูโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ บริษัท ได้เร็วขึ้น “ธนพรกล่าว


บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ในกลุ่ม CDG ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้าน Location Intelligence เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในเวลานี้ ธ นาพรกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ทุกประเภทสามารถใช้เทคโนโลยี GIS และปรับกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งจะแนะนำ บริษัท หลัก ๆ สี่แห่ง ได้แก่ 1. ค้าปลีก (ค้าปลีก) โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการทำ Social distancing (Social Distancing) แต่ความต้องการซื้อสินค้ายังคงมีอยู่ เป็นผลให้ บริษัท เริ่มที่จะขยายการบริการของพวกเขาผ่านอีคอมเมิร์ซและการส่งมอบ บริษัท ต้องการเครื่องมือเพื่อช่วยวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการของสาขาพร้อมกับข้อมูลการขาย GIS จะช่วยวิเคราะห์การจัดสรรผลิตภัณฑ์และการเลือกสาขาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ บริษัท ลดต้นทุนการขนส่งมีสาขาที่ตอบสนองความต้องการและจัดเรียงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่

2. ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่อุปทาน GIS มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นจนจบจากตำแหน่งของแหล่งวัตถุดิบไปยังตำแหน่งลูกค้าปลายทาง เพื่อตรวจสอบสถานะเรียลไทม์นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางและช่วยให้ บริษัท เลือกศูนย์กระจายสินค้าอย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง


3. การธนาคาร: แพลตฟอร์มดิจิทัลจะมีบทบาทสำคัญกว่า ในยุคหลังวิกฤติ Covid-19 ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟนหรือรหัส QR เพื่อลดเงินโดยตรงการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมที่ไม่มีเงินสดมากขึ้นซึ่งสถาบันการเงินต้องปรับตัวเมื่อมีคนใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อลดการทำธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสร้างสาขา เทคโนโลยี GIS สามารถช่วยวิเคราะห์การเปิดสาขาที่เหมาะสม แตกต่างกันไปตามจำนวนคนที่ใช้บริการในพื้นที่รวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อให้ตรงกับรูปแบบของธุรกรรมทางการเงินสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่

และ 4. ภาคการดูแลสุขภาพ: จากสถานการณ์ Covid-19 รัฐบาลภาคเอกชนและประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น เทคโนโลยี GIS ช่วยได้มากตั้งแต่การติดตามสถานการณ์ รู้การแพร่กระจายของผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถิติการติดเชื้อสามารถวิเคราะห์เพื่อทำนายการแพร่กระจายรายวัน และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกับการวิเคราะห์พื้นที่การแพร่กระจายโดยอาศัยข้อมูลประชากรในพื้นที่ทำให้แผนกสามารถใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ ประเมินความพร้อมในกรณีฉุกเฉินของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากนี้ บริษัท ได้แนะนำเทคโนโลยี GIS เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการกับสถานการณ์ Covid-19 เป็นการพัฒนาร่วมกันของระบบสำหรับการติดตามสถานการณ์ Covid-19 เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองทันที หลังจากเหตุการณ์ได้รับการแก้ไขการใช้เทคโนโลยี GIS สำหรับการวิเคราะห์และการวางแผนสามารถเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นสำหรับ บริษัท เมื่อ บริษัท ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย “พิกัด” ซึ่งเป็นที่ถัดไปสามารถทราบเกี่ยวกับนิสัยชีวิตรวมถึงบริบทโดยรอบ Insight มันจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการผลักดันให้ทุก บริษัท ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว “ธ นาพรสรุป
Source link