Breaking News
Home / สุขภาพ / AIS สร้างอาสาสมัครด้านสุขภาพโดยสมัครใจเพื่อช่วยลูกน้ำยุง

AIS สร้างอาสาสมัครด้านสุขภาพโดยสมัครใจเพื่อช่วยลูกน้ำยุง
AIS ร่วมกับกรมควบคุมโรคและกรมสนับสนุนสุขภาพลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมยุงตัวอ่อนที่ถ่ายทอดได้ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขออนไลน์

นาย วิรัชเกียรติพงศ์ถาวรกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอสกล่าวว่า: "เอไอเอสภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งนี้โดยนำศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาสุขภาพและสุขภาพของคนไทย แนวคิดดิจิทัลสำหรับคนไทย

การประกันสุขภาพออนไลน์ออนไลน์เป็นนวัตกรรมดิจิตอลการเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับอาสาสมัครในหมู่บ้านสุขภาพหรือสุขภาพและตัวแทนสาธารณสุขที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและครอบคลุม ข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในทุกด้านในทิศทางที่ถูกต้องและตลอด 4 ปีที่ผ่านมาเอไอเอสยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณลักษณะของแอพความคิดเห็นของผู้ใช้จะต้องได้รับการพัฒนา

รวมถึง "รายงานการสำรวจมุ้ง" ที่พัฒนาขึ้นตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยที่ได้รับการออกแบบอย่างจริงจังมากขึ้นสำหรับอาสาสมัครด้านสุขภาพเพื่อใช้ผลการสำรวจอย่างง่ายดายและรวดเร็ว กว้างขวางมากขึ้น มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย

AIS และกรมควบคุมโรคจะสามารถรวมข้อมูลจากแอพพลิเคชั่นอาสาสมัครสาธารณสุขและแพคเกจซอฟต์แวร์ "ระบาด" เพื่อรวมเข้าด้วยกันเพื่อรักษาและวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุง Aedes ร่วมกันทำให้แผนกสาธารณสุขต่างๆสามารถเข้าถึงได้ สถานการณ์ที่กว้างขวางและแม่นยำยิ่งขึ้น

"ด้วยศักยภาพของ AIS ในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคมทำให้เกิดความร่วมมือกับรัฐบาลในขณะนี้สามารถช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยและ AIS มุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขซึ่งเอไอเอสจะนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยและสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย "

1&xfbml=1&appId=286286018051153"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs); } (เอกสาร, & # 39; สคริปต์ & # 39;, & # 39; facebook-jssdk & # 39;));
Source link