Breaking News
Home / สุขภาพ / 3 คนเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเวลาเดียวกัน 1 คนเสียชีวิต – 77 ข่าวร้อน

3 คนเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเวลาเดียวกัน 1 คนเสียชีวิต – 77 ข่าวร้อน  1. เศร้าสุด ๆ !! เด็กป่วย 3 คนที่มีอาการไข้เลือดออก 1 คนเสียชีวิต 77 ข่าวร้อน
  2. แม่ตกใจลูกสาวคนเล็กป่วยเป็นเวลา 2 วัน ความตายยังไม่ชัดเจน ไข้เลือดออก – Chikungunya Thairath
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News

Source link