Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / "ไม่มี" ผสมพรรคการเมืองที่สิ้นหวัง การแข่งขัน, ป๊อป, การเมือง, ของแถม, ฟรีที่ดิน

"ไม่มี" ผสมพรรคการเมืองที่สิ้นหวัง การแข่งขัน, ป๊อป, การเมือง, ของแถม, ฟรีที่ดิน
"Uthen" ผสมพรรคการเมืองที่สิ้นหวังการแข่งขันวิ่งขึ้นไปตามนโยบายของการแจกเมือง

Uthen "สับพรรคหมดหวังที่จะต่อสู้กับนโยบายของการลดการไถ่ถอนแจกของรางวัล NTC สำหรับการเพิ่มเงินเดือน 300 บาท …


Source link