Breaking News
Home / สุขภาพ / ใบสมัครออนไลน์ LAO ช่วยรายงานไข้เลือดออกตามเวลาจริง

ใบสมัครออนไลน์ LAO ช่วยรายงานไข้เลือดออกตามเวลาจริง




SES ทำซ้ำการสมัครออนไลน์เพื่อสุขภาพอาสาสมัครช่วยรายงานสุขภาพอาสาสมัครสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกสามารถส่งไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วกรมควบคุมโรคโรงพยาบาลลดขั้นตอนการทำงานรับข้อมูลตามเวลาจริง

วันนี้ (28 กันยายน) นายณัฐวุฒิประเสริฐศิริพงษ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สส. ม.) กระทรวงสาธารณสุข (สส. ธ .) กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมควบคุมโรคและคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาโปรแกรมอาสาสมัครออนไลน์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกการสมัครอาสาสมัครสุขภาพออนไลน์จะเพิ่มศักยภาพในการตรวจติดตามสุขภาพที่เป็นมิตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงลายและช่วยให้อาสาสมัครสุขภาพกลายเป็นมิตรกับสุขภาพที่บ้านเนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลงทะเบียนข้อมูลการคัดกรองยุงส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังบริการสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (RTE) รายงานการระบาดของโรคไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

ดร. ณัฐวุฒิยังกล่าวอีกว่า SorBorMor แอปพลิเคชัน SMART ถูกสร้างขึ้นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่มีผลต่อสุขภาพอาสาสมัคร 1

.04 ล้านคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลที่สมบูรณ์สำหรับผู้คนในชุมชน และยังลดค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนการรายงานผลของกระดาษคือการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่นช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในแผนกซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนลดปริมาณขยะในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง [Var19659004] var _socialSDKStatusFbAsyncInit = false;
var _fbJssdkAsyncInitCallBack = [];
windows.fbAsyncInit = function () {
var length_ = _fbJssdkAsyncInitCallBack.length;
ถ้า (length_> 0) {
สำหรับ (var index_ = 0; index_ <length_; index_ ++) {
_fbJssdkAsyncInitCallBack [index_] ();
}
}
_fbJssdkAsyncInitCallBack = [];
ถ้า (พิมพ์ $ === & # 39; ฟังก์ชั่น & # 39;) {$ (เอกสาร) .data (& # 39; socialSDKStatusFbAsyncInit & # 39; จริง); _socialSDKStatusFbAsyncInit = true }
อื่น {_socialSDKStatusFbAsyncInit = true; }
};

(ฟังก์ชั่น (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName (s) [0];
ถ้า (d.getElementById (id))
กลับ;
js = d.createElement (s);
js.id = id;
js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#version=v2.11&xfbml=1&appId=286286018051153";
fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);
} (เอกสาร, & # 39; สคริปต์ & # 39;, & # 39; facebook-jssdk & # 39;));

Source link