Breaking News
Home / ธุรกิจ / โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยาบุรีพร้อมปั๊มเต็มวันที่ 29 ตุลาคม ส่ง "กฟผ." 95% ไปยังระบบส่งไฟฟ้า "สปป. ลาว" 5% – ธุรกิจประชาชาติ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยาบุรีพร้อมปั๊มเต็มวันที่ 29 ตุลาคม ส่ง "กฟผ." 95% ไปยังระบบส่งไฟฟ้า "สปป. ลาว" 5% – ธุรกิจประชาชาติ  1. สถานีไฟฟ้าพลังน้ำจังหวัดชัยภูมิพร้อมปั๊มเต็มวันที่ 29 ตุลาคมส่ง "กฟผ." 95% ไปยังระบบส่งไฟฟ้า "สปป. ลาว" 5% ธุรกิจประชาชาติ
  2. "เขื่อนไซยะบุรี" จุดเริ่มต้นของภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม แม่น้ำโขงสยามราช
  3. เขื่อนแม่น้ำโขง 5 แห่ง & # 39; ลาว & # 39; ริเวอร์เชน | คาสาริกากรุงเทพธุรกิจ
  4. เขื่อนแม่โขง 5 & # 39; ลาว & # 39; บริษัท ในเครือข้ามแม่น้ำโขงในแม่น้ำโขงกรุงเทพฯ
  5. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News

Source link