Breaking News
Home / สุขภาพ / "โรคไข้เลือดออก" การระบาดของผู้เสียชีวิตกว่าสองหมื่นราย 25 ราย – วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก – ไทยไทเกอร์

"โรคไข้เลือดออก" การระบาดของผู้เสียชีวิตกว่าสองหมื่นราย 25 ราย – วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก – ไทยไทเกอร์  1. ไข้เลือดออกอังกฤษ "การระบาดของผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 รายและการเสียชีวิต 25 ราย – วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคล่าสุดผู้ป่วย 2 พันรายและ 25 รายเสียชีวิตไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นมากกว่าสองหมื่นคน 25 คนเสียชีวิต
    Source link