Breaking News
Home / สุขภาพ / แพทย์เตือนว่าอากาศหนาวสามารถเปลี่ยนสุขภาพได้มากกว่าแค่ความเสี่ยง "ใจเย็น" ของความดันหัวใจ ช้าลงและอ้วนขึ้น – NEWSPLUS News Plus

แพทย์เตือนว่าอากาศหนาวสามารถเปลี่ยนสุขภาพได้มากกว่าแค่ความเสี่ยง "ใจเย็น" ของความดันหัวใจ ช้าลงและอ้วนขึ้น – NEWSPLUS News Plus  1. คำเตือนทางการแพทย์สภาพอากาศหนาวเย็นสามารถเปลี่ยนสุขภาพได้มากกว่าแค่ "ความเย็น" เท่านั้นที่เสี่ยงต่อความดันหัวใจ เฉื่อยและสลายไขมัน NEWSPLUS News plus News Agency
  2. มากกว่าโรคหวัดหมอเตือน 5 สภาวะสุขภาพเปลี่ยนไปเมื่อเข้าชมที่ "เย็น" ที่นี่ Com
  3. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News

Source link