Breaking News
Home / สุขภาพ / แผนกการแพทย์เตือนให้ดื่มยาพิษผสมกับสัตว์มีพิษถึงตายไม่มีหลักฐานการรักษา – เขาภูเก็ต

แผนกการแพทย์เตือนให้ดื่มยาพิษผสมกับสัตว์มีพิษถึงตายไม่มีหลักฐานการรักษา – เขาภูเก็ต
กรมแพทย์เตือนว่าห้ามดื่มยาหมักที่ผสมกับสัตว์มีพิษถึงตายไม่พบหลักฐานการรักษาสำหรับเขาภูเก็ต
Source link