Breaking News
Home / กีฬา / เพชรบูรณ์กับ "เกมมะขามหวาน" – Innnews

เพชรบูรณ์กับ "เกมมะขามหวาน" – Innnewsที่ห้องพีชบูราโรงแรมโฆษิตฮิลล์นายเมืองเพชรบุญ, สาครรุ่งเรืองรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, ดร. วินิจชนะมนตรีภาควิชาพลศึกษา ศาสตราจารย์ดร. ดวงกมลสวนทองประธานสถาบันฝึกอบรมร่างกายวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายนิโรจน์เขมจำก์สำนักงานบริหารจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ธ นิตย์จิตละมัยผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการการจัดการกีฬาอาวุโสแห่งประเทศไทยครั้งที่สิบสามปี 2562 "เกมส์หวานมะขามหวาน" ที่จังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้น 9-1

2 พฤษภาคม 2562 สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี จิตใจและอารมณ์ดีสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมและให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหมู่ผู้สูงอายุสำหรับการแข่งขันกีฬา 10 ประเภท ได้แก่ กรีฑากอล์ฟแบดมินตันเปตองบอลหมากรุกหมากรุกไทยตะกร้อ กีฬา, เต้นรำ, แอโรบิค, มวยไทย, กีฬาท่าเรือ Ball (กีฬาตัวอย่าง) และมีกิจกรรม Natta สำหรับการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะรุ่นเก่า พิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีกองทัพนักกีฬาผู้อาวุโสและเจ้าหน้าที่จำนวน 5,138 คนเข้าร่วม


Source link