Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / สิบเดือนยาอีเกือบ 2.6 แสนถูกยึดจากยุโรป

สิบเดือนยาอีเกือบ 2.6 แสนถูกยึดจากยุโรปป. ป. ช. และเอไอทีเอฟสิบเดือนยึดยาอีจากยุโรปเกือบ 2.6 แสนเม็ด

นิยมเติมศรีสุขเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส. ) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 1 ถึง 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ช. ) ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศปอส.ตร. ) และ ป.ป.ช. อยู่ภายใต้การควบคุมของท่าอากาศยาน ยึด “ของแถม”

; หรืออีเมลจำนวน 39,500 ฉบับที่ส่งผ่านพัสดุระหว่างประเทศจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เพื่อขายปลีกในประเทศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบันสกัดกั้นยาอีไปแล้ว 28 ครั้งจับกุมได้ 26 คนยึดยาได้ 259,416 เม็ด

เลขาธิการ ป.ป.ท. กล่าวว่าความพยายามลักลอบนำยาอีเข้ามาในประเทศไทยเริ่มเกิดขึ้นแล้วหลังจากนำไปสู่มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีต้นกำเนิดจากประเทศในยุโรปในช่วงต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ยาอีถูกยึดได้ 2 ครั้งติดต่อกันลักลอบนำเข้ายา 35,000 เม็ดจากเยอรมนีและ 4,500 เม็ดจากเนเธอร์แลนด์ในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมา ยาอียึดจากยุโรป 28 ครั้งจับผู้ต้องหา 26 คนยึดสื่อ 259,416 ครั้งแยกเป็น 18 ครั้งลักลอบนำเข้าจากเยอรมนีมากที่สุด 174,409 เม็ดโปรตุเกส 3 ครั้ง 17,222 เนเธอร์แลนด์ 3 ครั้ง 10,630 เม็ดฝรั่งเศส 2 ครั้ง , 32,145 เม็ด, เบลเยี่ยมและสโลวาเกีย. Daniela ประเทศละ 1 ครั้งรวม 25,010 เม็ด

เลขาธิการป. ป. ส. กล่าวว่าสถาบันวิชาการและการทดสอบยาเสพติด E ที่ส่งมาจากยุโรปพบว่ามีสาร MethyleneDioxy MethAmphetamine: MDMA หนึ่งในอนุพันธ์ของเมทแอมเฟตามีน และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเมทแอมเฟตามีนและไอซ์ 40-60% ใน 1 เม็ดซึ่งมากกว่าเมทแอมเฟตามีนที่พบในเมทแอมเฟตามีนถึง 4 เท่าซึ่งหมายความว่าอีมีฤทธิ์มากกว่ายาบ้าหลายเท่า และเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับผู้กินสิ่งนี้ทำให้ร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิล้มเหลวหรือมีภาวะอุณหภูมิสูงเกินในบางกรณีหากใช้ยาเกินขนาดอาจทำให้หัวใจล้มเหลวไตวายและเสียชีวิตได้ ในประเทศไทยยาอีจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพ. ร. บ. ยาเสพติดให้โทษ มีโทษทางกฎหมายจนถึงขั้นประหารชีวิต


Source link