Breaking News
Home / สุขภาพ / วันที่ 29 ตุลาคม 2019 วันอัมพาตโลก

วันที่ 29 ตุลาคม 2019 วันอัมพาตโลก  echo Out 29 ตุลาคม 2019 / 16:32:31
29 ตุลาคม 2019 วันอัมพาตโลก
  วันที่ 29 ตุลาคม 2019 วันอัมพาตโลก

แพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดเผยวันที่ 29 ตุลาคมโลก การรับรู้และการรับรู้ถึงอันตรายของโรคหลอดเลือดสมอง

หมอชัชชัยมณีรัตน์แพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (WSO) ได้กำหนดว่าเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีก็คือ

&version=v2.8&appId=875016975995017"; fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs); } (เอกสาร, & # 39; สคริปต์ & # 39;, & # 39; facebook-jssdk & # 39;));
Source link