Breaking News
Home / ประเทศไทย / ลำปางทั้งรูปแบบทาโร่ – ดำกระโดดด้วยสายฝน – สนุกสนุก

ลำปางทั้งรูปแบบทาโร่ – ดำกระโดดด้วยสายฝน – สนุกสนุก
ลำปางทั้งรูปแบบทาโร่ – ดำกระโดดขึ้นไปบนสายฝน Sanook

ผู้คนในลำปางมีความสนุกสนานในทั้งจังหวัดหลังจากพบข้อผิดพลาด "ผลไม้ไม่มีรูปแบบเผือก" สีของร่างกายนั้นแปลกกว่าที่เคยพบมา ด้วยสีขาวและจุดหลายคนถูกบอกให้ไม่เคยเห็น


Source link