Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / ฝากบรรพบุรุษจีน – ไทยรัฐ

ฝากบรรพบุรุษจีน – ไทยรัฐ
ออกจากประเทศจีนเพื่อแยกไทยรัฐสารตั้งต้น

ภัยคุกคามของยาเสพติดได้กลายเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับทุกประเทศทั่วโลกไม่แม้แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งชื่อตามระบอบคอมมิวนิสต์ที่เข้มงวดและมีการลงโทษที่ดี


Source link