Breaking News
Home / สุขภาพ / ปิด 1 คน !! ผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดสระแก้วหลังจากเกิดโรคระบาดรุนแรงในหลายอำเภอ

ปิด 1 คน !! ผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดสระแก้วหลังจากเกิดโรคระบาดรุนแรงในหลายอำเภอ
สระแก้ว – พบการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกใน 1 กรณีของจังหวัดสระแก้วหลังจากเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่การแพทย์รองสาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 4 มิถุนายนจำนวนผู้ป่วยเกือบ 400 คนได้เปิดเผยโรคไข้เลือดออก สถานการณ์ปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 4 มิถุนายนเนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยไข้เลือดออก 392 คนมีความถี่ 69.76 ต่อประชากร 1
00,000 คนและหนึ่งคนเสียชีวิตในอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีอัตราการตาย 0.18 ต่อ 100 ผู้อยู่อาศัย 000 คน

นอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวนสูงสุดผู้ป่วยสูงสุดสามคนในเมืองสระแก้วที่มีโรค 107.08 ต่อผู้อยู่อาศัย 100,000 คนตามด้วยอำเภอวังน้ำเย็น 91.10 ต่อแสนคนและอำเภอคลองหาด 91.06 ต่อแสนประชากร

ในขณะที่ช่วงอายุของผู้ป่วย 3 รายคือกลุ่มอายุ 10-14 ปีรองลงมาคือ 5-9 ปีและ 0-4 ปีโดยมีอัตราส่วนเดียวกันระหว่างผู้ป่วยชายและหญิง สำหรับสถานการณ์โดยรวมพบว่าในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจังหวัดแก้วพบผู้ป่วย 135 รายสูงกว่าค่ามัธยฐานอายุ 5 5 เท่าซึ่งส่งผลให้จังหวัดสระแก้วอยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศและอันดับที่ 2 ในพื้นที่สุขภาพที่หกใน 8 จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดตราด

"ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจังหวัดสระแก้วได้รวบรวมผู้ป่วยไข้เลือดออก 392 รายคิดเป็นอัตรา 69.76 ต่อแสนประชากรมีการปรากฏตัวของโรคใน 9 อำเภอ 55 อำเภอ , 177 หมู่บ้านซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 21 มีคดีใหม่ 55 คดีที่พบใน 9 อำเภอ, อ. เมือง, สระแก้ว, 15 ราย, คลองหาด 5 คดี, 1 ตำบลตาพระยาอำเภอวังน้ำเย็น 16 ราย , เขตวัฒนานคร, 6 ราย, อำเภออรัญประเทศ, 3 คน, อำเภอเขาฉกรรจ์, 3 คน, 1 อำเภอโคกสูงและ 5 อำเภอวังสมบุญ "

กล่าวอีกว่าในช่วงฤดูฝนเราขอความร่วมมือจากทุกคน เพื่อกำจัดพื้นที่เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงในพื้นที่เป้าหมาย 6 ไร่รวมถึงเรือนกระจกที่ 1 (บ้าน / ชุมชน) โรงเรียนที่ 2 (สถาบันการศึกษา / โรงเรียนขนาดเล็ก) 3. โรงพยาบาล 4. โรงแรม / รีสอร์ท 5 โรงงาน / กลุ่มอุตสาหกรรมและ 6 โรงละคร (วัด / สุเหร่า / โบสถ์)

ตามหลักการของ "โรค 3 โรค 3 ตัว" คือ: 1. รักษาบ้านให้ปลอดจากยุง 2. รักษาขยะให้สะอาดและรักษากล้ามเนื้อในการผสมพันธุ์ 3. ปิดน้ำเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ รวมถึงจุดที่มักถูกมองข้ามภายในบ้านเช่นแก้วน้ำแจกันพระพุทธรูปและศาลพระพุทธรูปควรล้างและเปลี่ยนน้ำในแต่ละสัปดาห์เพื่อป้องกัน 3 โรครวมถึงโรคไข้เลือดออก Arthralgia ยุงไข้และการติดเชื้อไวรัสซิก้า

Source link