Breaking News
Home / สุขภาพ / บรรจุ "โรตาโรตา"

บรรจุ "โรตาโรตา" 333

นพ. ทวีโชติพิทยสุนนท์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (บอ วัคซีนความ ผ่านมาก็มีการทดลองนำร่องใช้วัคซีนหลายพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียมีข้อบกพร่องอะไรระหว่างการใช้งานหรือไม่เช่นการขนส่งการจัดเก็บวัคซีนคนให้วัคซีนให้อย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่งก็พบว่า 2563 63 ประกาศ 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 และเดือนเดือน 1

9 19 19 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 เลือกใช้วัคซีนชนิดใดก็อยู่ที่การแข่งขันทางด้านราคาเพราะแม้วัคซีนชนิดแบบให้ 2 ครั้งจะสะดวกกว่า แต่หากราคาโดยรวมเท่ากับวัคซีนให้แบบ 3 ครั้งเช่น 600 บาทเท่ากัน แต่ชนิดให้ 2 ค รั้งก็จะตกโดสละ 300 บาทขณะที่ให้ 3 ครั้งจะตกโดสละ 200 บาทตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณาและดูเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคา

นพ. ทวีกล่าวว่าส่วนในปีถัดไปหรือปี 2564 D IP IP IP (IPD) ตามเศรษฐานะและการดูแล นเองซึ่งเมื่อเป็นหวัดไม่สบายโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งจะไปทำลายระบบทางเดินหายใจให้เกิดการอักเสบเชื้อดังกล่าวที่เกาะอยู่ที่คอจึงแทรกลงไปได้ลงไปที่ปอดกลายเป็นโรคปอดบวมซึ่งหากแย่กว่านั้น 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 วว่าวัคซีนดังกล่าวหากฉีดให้คนแก่มักจะเรียกว่าวัคซีนป้องกันปอดบวม แต่ในเด็กมักจะเรียกว่าวัคซีนไอพีดีซึ่งจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่าวัคซีนดังกล่าวมีประโยชน์ในการป้องกันโรค แต่ที่ยังไม่ได้ บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานเพราะการศึกษายังไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ แต่จากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็พบว่าขณะนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ส หรับคนไทยแล้วจึงน่าจะได้บรรจุเป็นวัคซีนพื้นฐานตัวต่อไปในปี 2564Source link