Breaking News
Home / วิทยาศาสตร์ / ดาวเคราะห์น้อยเวสต้าหลงด้วยพื้นที่หินขนาดใหญ่ – ไทยรัฐ

ดาวเคราะห์น้อยเวสต้าหลงด้วยพื้นที่หินขนาดใหญ่ – ไทยรัฐ
ดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยได้รับความทุกข์ทรมานจากพื้นที่หินขนาดใหญ่

Asteroid Vesta เป็นรายการที่ใหญ่เป็นอันดับสองในแถบดาวเคราะห์น้อย ของระบบสุริยะและดาวเคราะห์แคระเซเรสถือเป็นวัตถุที่ใหญ่ที่สุด


Source link