Breaking News
Home / สุขภาพ / “ จจจพะเยา” ป้องกัน“ ไข้เลือดออก” ปีปี 62 ครบรอบ

“ จจจพะเยา” ป้องกัน“ ไข้เลือดออก” ปีปี 62 ครบรอบที่ที่ 20 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65)) เลือดออกว่าหลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนเป็นสาเหตุให้มีฝนตกและมีน้ำขังหลายแห่งทำให้ยุงลายมาวางไข่โดยเฉพาะช่วงนี้โรงเรียนเริ่มเปิดเทอมอาจทำให้นักเรียนเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกได้ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงที่สุดและขอให้แนะประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัวหากมีไข้สูง 2-3 วันไม่หายหรือไม่ดีขึ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62, 7, 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 ปลาหมึก 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 2 2 2 2 2 2 2 ตำบล 19 19 19 19 19 ดอกคำใต้ 19 19 19 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65“““ ติดต่อจังหวัดพะเยาให้ความสำคัญและได้มีมติให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมีการกำกับติดตามอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเน้นหนักให้พื้นที่เป้าหมาย 6 รคือ 1. โรงเรือนหรือบ น 2. โรงเรียน 3. สาธารณสุข 4. 3 สาธารณะประชาชน 5. โรงงานและ 6. โรงแรมภาชนะ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 โรคโรค 3 คือ 1. ยากันยุง, ยากันยุง, ยุงและแมลง เพื่อป้ งกัน 3 โรคในคราวเดียวกันคือ 1. โรคไข้เลือดออก 2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและ 3. ไข้ปวดข้อยุงลาย "นายแพทย์ไกรสุขกล่าว

มติชน


Source link