Breaking News
Home / ธุรกิจ / ก.ล.ต. โพสต์การจัดการดาบของ Asia Wealth Asset Management ห้าม 3 ปี

ก.ล.ต. โพสต์การจัดการดาบของ Asia Wealth Asset Management ห้าม 3 ปี<! –

Resor
การบันเทิง

->

20 กันยายน 2019


102

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหารที่ล้มเหลวในการตรวจสอบและไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในการเป็นนายหน้าซื้อขายตราสารหนี้

<! ̵

1; / 4696586 / KT_inside_A1

->

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) เปิดเผยว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกเลิกการอนุมัติจาก 2 คนในธุรกิจตลาดทุน ได้แก่ (1) ศุภกรสุนทรสุนทรกิจกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลท์ จำกัด 3 ปีในการเปิดเผยตรวจสอบวิเคราะห์และคัดเลือก ตราสารหนี้ที่จำหน่ายให้ลูกค้าและมีมาตรการที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและ (2) นางอภิรัตน์ประธานกรรมการบริหารอดีตซีอีโอของฝ่ายบริหารความมั่งคั่ง 2 ปีในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ วิธีการที่มีความรับผิดชอบและระมัดระวังราวกับว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพที่ไม่มีการควบคุมมีการวิเคราะห์และการเลือกตราสารหนี้ที่จะเสนอขายให้กับลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ได้ทบทวนการดำเนินงานของ ซึ่งทำงาน (1) นายหน้าซื้อขายตราสารหนี้ (2) ตัวแทนซื้อขายและจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (LBDU) และ (3) ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

จากการสำรวจพบว่ามีข้อบกพร่องอย่างมากในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารหนี้ที่จะนำเสนอขายให้กับลูกค้าที่รับผิดชอบสำหรับผู้จัดการสองคนดังต่อไปนี้ (1) นายศุภกรณ์สุนทรกิจกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการสวัสดิการ การกำกับดูแลและการกำกับดูแลการทำงานของคณะทำงานซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์และเลือกหลักทรัพย์เพื่อขายให้กับลูกค้า แต่ศุภกรไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารและไม่เสนอการชำระหนี้ของ บริษัท แม่ สิ่งที่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ Supakorn ไม่ได้ตรวจสอบการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเช่นไม่วิเคราะห์หรือจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนว่า บริษัท แม่จ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่

(2) นางอภิรักษ์กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดในการบริหารสินทรัพย์มีหน้าที่ดูแลการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ออกตราสารตามเกณฑ์ที่ บริษัท กำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ แต่พบว่าฝ่ายที่อยู่ภายใต้การดูแลของนางสาวอภิรักษ์ สั่งให้มีการเพิ่มเติมมาตรการบางอย่างดังนั้นจึงถือได้ว่านางอภิรักษ์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและรอบคอบในฐานะมืออาชีพ

เอกสารดังกล่าวจากทั้งสองบุคคลถือเป็นข้อห้ามในฐานะบุคลากรในตลาดทุนดังนั้นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานในตลาดทุนของศุภกรเป็นเวลา 3 ปีและนางสาวอภิรดีเป็นเวลา 2 ปี

ดังนั้นการบริหารสินทรัพย์เอเชียเวลท์ละเมิดมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีคำสั่งให้เปรียบเทียบ บริษัท * มันส่งผลให้ศุภกรและคุณอภิรติซึ่งเป็นผู้จัดการ ในเวลานั้นถือได้ว่าเป็นลักษณะต้องห้ามในฐานะบุคคลในธุรกิจตลาดทุน ** บุคคลทั้งสองต้องรับผิดชอบตามมาตรา 283 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสกุลเงินซึ่งจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อทำการเปรียบเทียบต่อไป ก.ล.ต. สั่งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการเอเชียเวลท์สเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้ที่เสนอขายโดยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ออกตราสารหนี้ที่ครบถ้วนเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ละฮอร์และตามประกาศ

ในการตรวจสอบกิจกรรมของ Asia Wealth Asset Management ในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายและประกันภัยหน่วยลงทุน (LBDU) และการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในช่วงเวลาเดียวกัน ก.ล.ต. ไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ บริษัท ไม่ได้บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน

_____________________________

* คณะกรรมการเปรียบเทียบได้สั่งให้ บริษัท ปรับจำนวนเป็น 5.33 ล้านบาทในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

** สำหรับศุภกร ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมีนางสาวอภิรักษ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 ในช่วงเวลาดังกล่าวบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริหารหรือปรึกษากับ บริษัท การลงทุนได้ งานด้านการจัดการการลงทุนและกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ในการดำเนินงานตลาดทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
<! –

อย่าพลาดข่าวสำคัญ เพียงคลิกเพื่อเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่  เพิ่มเพื่อน

->

<! – / 4696586 / KT_inside_A5

->


Source link