Breaking News
Home / สุขภาพ / กินแล้วกินออกไปยิง 15 คน! กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการสอบสวน แนะนำชาวบ้านให้กินเป็นผู้ใหญ่ – Nation TV สถานีข่าว 24 ชั่วโมง

กินแล้วกินออกไปยิง 15 คน! กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการสอบสวน แนะนำชาวบ้านให้กินเป็นผู้ใหญ่ – Nation TV สถานีข่าว 24 ชั่วโมง
กินและชนะ 15 คน! กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้รัฐบาลเร่งดำเนินการสอบสวน แนะนำให้คนกินทำอาหารสถานีโทรทัศน์ตลอด 24 ชั่วโมงต้องตายเพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อเร่งการสืบสวน …
Source link