Breaking News
Home / ข่าวทั่วโลก / การแข่งขันฝีมือแรงงานของไทย เป้าหมายเหรียญทอง

การแข่งขันฝีมือแรงงานของไทย เป้าหมายเหรียญทอง  1. นักกีฬาไทย
  2. "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน" เยาวชนไทยที่ได้รับความสามารถจะได้รับทักษะการทำงานของอาเซียน 12 สยาม
  3. "บิ๊กวู" เยาวชนไทยที่มีศักยภาพสูง ฉันจะชนะเหรียญแห่งทักษะฝีมือแรงงานของอาเซียน 4 กันยายน 2551
  4. รายงานข่าวฉบับเต็ม


Source link