Breaking News
Home / ธุรกิจ / กระทรวงการคลังมีความเชื่อมั่นว่ามาตรการของธนาคารแห่งชาติในการควบคุมค่าเงินบาทที่แน่นอน – ข่าว

กระทรวงการคลังมีความเชื่อมั่นว่ามาตรการของธนาคารแห่งชาติในการควบคุมค่าเงินบาทที่แน่นอน – ข่าว  1. คลังมีความมั่นใจในมาตรการระดับชาติเพื่อควบคุมการประเมินค่าเงินบาทอย่างชัดเจน ข่าวใหม่
  2. มาตรการในการสกัดการประมาณค่าเงินบาทเปิดประตูหาเงินที่จะหมด Online Manager
  3. ออกมาตรการสี่ประการเพื่อป้องกันไม่ให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น
  4. กับเงินบาทของธนาคารแห่งชาติไทยปรับหลักเกณฑ์สำหรับการไหลเวียนของเงินทุนได้ง่ายกว่าภายใน
  5. ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เปิดเสรีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, Thai PBS News
  6. ดูเรื่องราวทั้งหมดใน Google News

Source link