Home / Entertainment / Beatrice Egli entered Australia, though our Altar