Home / Hälsa / Viktigt att förbättra the fysiska helsan hos personer med schizofreni |

Viktigt att förbättra the fysiska helsan hos personer med schizofreni |– Det är en grupp som lämnas att tyna bort av kroppsliga orsaker. Personas con esquizofrenia general har sämre fysisk hälsa, hijos Jonas Eberhard, läkare i psykiatri vid Región Skåne och forskare vid Lunds universitet.

Enfermería de pacientes con med. Det är en förutsättning för att komma vidare med the övriga tratamiento, förklarar Jonas Eberhard. Det handlar om träning i att ta sociala contact, att få ett jobb och bli en fungerande medborgare så att the drabbade inte hamnar i isolering och misar.

Sämre fysisk hälsa

Många i the här groups dörtt, räker inte och har problem med övervikt. Attn del av de nyare medicinerna har negativa effekter på ämnesomsättningen som i sin tür leather hasta sämre fysisk hälsa gör inte saken bättre. Det är därför viktigt att hitta fungerande vägar att hjälpa dessa personer att förbättra sin fysiska hälsa.

Schizofreni drabbar främst yngre personer mellan 1

8 och 35 år. I Sverige insjuknar genomenr 15 personas por 100,000 invénare och år och alrededor de 35 000 personas i Sverige har schizofreni.

Nyligen publicerade Jonas Eberhard y hans kollegor, i samarbete med flera universitet i Sverige och Storbritannien, en studie där man undersökte efectos av hälsofer intervención. Deltagarna i grupos de intervención erbjöds motiverande samtal och KBT, cognitivo beteendeterapi, medan grupos de control enbart fick sin vanliga tratamiento mot sjukdomen. Syftet var att undersöka om the hälsofrämjande intervenciones hade någon effect på blodtryck, blodfetter, BMI och andra riskfactor för hjärt-kärlsjukdomar.

– Tyvärr customer vi inte se någon skillnad i dessa parametrar control group. Hombres entrando en contacto con el cliente vi se förbättring hos båda grupperna jämfört med andra patienter som inte ingick i studies, säger Jonas Eberhard.
Att ingå i ett sammanhang

Inkludering kan hjälpa

en "efecto específico av vinculación", det vill säga att ent inte de de punta råden utan känslan av att vara includerad i ett sammanhang som ger effect.

– Folk gör som sina likar, inte som de blir tillsagda att göra. Jag tror att det kan vara något att spinna vidare på.

Algunos nombres concretos han "Correr por la salud mental", ett lopp som arranras i samarbete med patient- och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa i nära anslutning till internationda färldsdörld. psykisk hälsa i octubre. Det lett ett vanligt lopp öppet för alla att delta i, från elitidrottare hasta vanlig motionär. El asistente especial de som själva drabbats av psykisk ohälsa uppmuntras att delta på olika sat. Hasta que el representante de Har några para el paciente se ponga en contacto con el personal de la empresa, puede contar con un grupo de personas que no se encuentren en su casa.

Psykoser och schizofreni

En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och det can vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Hombre kan hasta ejemplo höra tostador eller känna sig förföljd casi ingen annan delar dessa upplevelser. En psykos kan komma plaatsligt eller utvecklas bajo en longre tid och hur length en psykos pågår varierar. Det vanligast förekommande exemplet på kronisk psykos som inte går över är schizofreni.
Några av vanligaste symtomen vid schizofreni ann hallucinationer, vanföreställningar, tankestörning med långsamt como orquestante de la marca de roch de la parte inferior de la ventana de la ventana de la pantalla de la ventana de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla. 19659016]
Source link