Home / Sverige / Regeringsavtalet består av 73 poäng, varav hälften undersöks och risken sätts in i en lång bank.

Regeringsavtalet består av 73 poäng, varav hälften undersöks och risken sätts in i en lång bank.– För en erfaren kraftspelare är forskning ett sätt att bli av med problem, säger Tommy Möller, statsvetenskaplig professor.

Efter fyra månader av samråd indikerar allt att Sverige snart kommer att få en ny regering med Stefan Löfven som premiärminister i en S- och MP-styrelse. Efter att centrumet meddelat att det hade nått en överenskommelse mellan de fyra parterna C, L, S och MP beslutade den att släppa S-ledaren.

Enligt Annie Lööf och många av dem har parterna lagt grunden för en effektiv liberal politik under den kommande perioden. Andra är mindre säkra och betyder istället att regeringens överenskommelse är på en skakig mark.

Socialdemokraterna har å andra sidan fått kritisk kritik från egna källor att priset för att behålla makten med alltför många politiska medgivanden är för högt, trots att målet om att splittra alliansen har uppnåtts.

"Nu blir Sverige ett land utan politisk vänster"

En avgörande punkt för tidigare allierade C och L är hur mycket av avtalets politik som genomförs, av de 73 punkterna 33 av dem måste undersökas Besluten skjuts därför fram till framtiden.

Enligt Tommy Möller utgör de många undersökningarna en svag punkt i förlikningen, vilket kan leda till oenigheter och motgångar på många områden Förlikning ger en kraftfull regering, men ser fortfarande en mycket rörig tid i svensk politik.

̵

1; Denna typ av bred bosättning bär alltid en viss instabilitet, eftersom det finns många faktorer som kan påverka Det finns också misstro mellan parterna, till exempel sade Annie Lööf att hon inte litar på socialdemokraterna.

– Men Diskussionen handlar om vad avtalet i slutändan är värt. Vissa saker kan hämmas av en lågkonjunktur som vi alla kommer att möta under mandatperioden.

Även om undersökningssystemet är en naturlig del av en beslutsprocess i svensk politik är det också ett bevisat sätt för regeringar att förhindra eller fördröja problem som de verkligen inte vill ha.

Tommy Möller säger att det finns många exempel men nämner Löfvens regering har behandlat sociala förmåner under den senaste perioden. En utredning inrättades, som hade löpt ut punktligt och slutligen avvisades i riksdagen.

– Det kan sägas att de löste frågan korrekt, säger han.

En annan svaghet i överenskommelsen är att varken centrum eller liberaler ingår i regeringen och då inte har samma möjligheter att åtala processer. Det tar för lång tid, eller undersökningarna levererar inte vad du hoppas. Men inte ens en minister har 100% kontroll över processerna.

– Varje utredning är så att säga en oberoende myndighet som du inte kan kontrollera så ofta.

Vapen som C och L måste upptäcka de olika utredningarna och få regeringen att bli en fälla. Samtidigt riskerar du ett ytterligare val.

– Det är uppenbart att du får en svagare ställning och gör det svårare att säkerställa överensstämmelse om du inte är en del av regeringen, säger Möller.

Regeringsavtalet innebär också att blockpolitiken, som dominerat i nästan 50 år, slutar. Det är svårt att förutse hur väljarna kommer att reagera på förändringen, men det skulle vara oväntat om väljareens tro på det politiska systemet generellt inte påverkades, sa Möller. En annan följd av övergången till mitten är att ytterkantpartierna kan öka. Eftersom förlikningen i jämförelse med den tidigare S-regeringen innebär en ganska tydlig rättslig inriktning, finns det mycket utrymme för tillväxt för Vänsterpartiet. Löfs engagemang för en "mer humanistisk migrationspolitik" ökar risken för att S förlorar väljare till Svenska Demokraterna.

– Denna typ av skift i åsikten påverkar den politiska situationen på ett ganska grundläggande sätt. Det är inte troligt att allt detta kommer att genomföras mycket smidigt, säger Tommy Möller.

Ewa Stenberg: Nu kan V rösta – hjälp Kristersson eller bli dörrmatta

Centrumpartiet instämmer: Släpp Stefan Löfven

L, S och MP – punkt för punkt

Split L Peaks överens med Löfven


Source link