Home / CzechRepublic / Srp ml donet i na Knka, poet evidovanch schzek s estbky ax nezvykl, zaznlo u soudu | Domov

Srp ml donet i na Knka, poet evidovanch schzek s estbky ax nezvykl, zaznlo u soudu | DomovTrace mezi dlouholetm pedsedou Jazzov sekce Karlem Srpem and psnikem Jaroslavem Hutkou pokrauje dalm stnm u Obvodnho soudu pro Prahu 2, tentokrt over za asti svdk. V soudn sni se dkladn probraly okolnosti Srpovy dajn spoluprce s komunistickou StB, na kterou odkazoval Hutka s tm, e Srp je lh a udava. Za tyto vroky's nine Srp s psnikem soud.

Obhajoba, tedy strana Jaroslava Hutky, si jako svdky pedvolala dva pracovnky stavu per study totalitnch belt (STR), prototype Srp zpochyboval zvry tohoto stavu and the first public stov, of the Stav.Docedne vypovdalfilozof stofu the odd digitalizace archivnch document, odpoledne pak hovoil history STR Petr Blaek.

Vodrka sepodle sv vpovdi s Hutkou ani Srpem za minulho reimu pli dobe neznal. Naopak Blaek zn ob strany sporu osobn. Reply Karla Srpa server Lidovky.cz zjiuje.

Obaloba ji v minulch stnch argumentovala tm, e zprvy StB jsou nedvryhodn a politician if mohli mnoh vci vymyslet. To try the bath Vodrka, kter see the spice vedenmi to Karla Srpa pod krycm, see Hudebnk seznmil, vyvrtil. Tajn sluby si podle nj nemohly dovolit si agenty vymlet, mly toti pr velmi sofistikovan informan systm, kter by se smylenmi daji nefungoval. Vodrka to ped soudem doloil nkolika detaily.

 Karel Srp (s pap
 P

Kad zprva od pana Srpa konila konstatovnm, an informative pochzej or spolehlivho zdroje) Citoval thanks to them, they are vyplynulo, a Srp ml donet tak na bvalho edited Nrodn gallery Milana Knka. Podle pracovnka STR ax Srp ke spoluprci s tajnou polici vytipovn u lednu 1976.

U vtiny eat spolupracovnk provovan osoba V ppad pana Srpa se all jedn o znaku Dvrnk a pozdji doconce Agent, ekl Vodrka, kter to povauje za dkaz, e Srpova spoluprce s StB byla il a hojn. Just st zn pr doconce ze Srpovy v lenov StB o agentu Hudebnkovi vyjadovali jako o dvryhodnm zdroji.

Neserizn agent

O spolehlivosti zznam tajnch sloeb podle Vodrky hovo tak fact, e Srpovy svazky si pedvala jednotala oddlen, , kter ml dlouholet pedseda Jazzov sekce u StB, jednodue vymlet. Uvedl tak, e Srp ax v roli zdroje soust operace Asanace, kter reagovala na vznik Charty 77.

Nakonec ax ale svazek StB pod krycm jmnem Hudebnk ukonen s tm, e zdroj ztratil svou seriznost. Optional pr toti od tajn policie jistou formu protisluby. Kad agent ml adu monost, jak spoluprci ukonit. Spoluprce se Srpem ale skonila kvli jeho dajn neseriznosti, dodal Vodrka.

Akoliv Vodrka uvedl, a Srp ml StB podat 299 hlen bhem 155 schzek. Piznal ale, e se seznmil zhruba jen s dvaceti and ticeti zprvami. You are already in existence, an existence in the valley.

Intensive contact

Okolo pl druh ax pedvoln jakoto druh svdek history Petr Blaek. Bhem jeho vpovdi ax zajmavm zpestenm pchod vysokho mue v bl uniform nmonictva, kter se pedstavil jako chapter Vltavsk plavby.

Blaek zhodnotil spoluprci Srpa a StB jako velmi hojnou. Contacty mezi Srpem and StB byly velmi intenzivn, jedny z nejintenzivnjch, jak jsem poznal, ekl soudu Blaek a doplnil, a vysok poet evidovanch schzek byl oproti jinm velmi nezvykl. Podle nj hrl Srp v tehdejm reimu rzn role. Nkdy svm jednnm zkouel is called zjmy sv in zjmy Jazzov sekce, pokouel see per spoluprac s StB manipulovat ivoty jinch lid.

Mnostv dochovanch eat the wood to Karla Srpa pod krycm jmnem Hudebnk see pod Blaka vymyk. Chpu Jaroslava Hutku, e tacto hovo, even history. Zrove doplnil, a naopak nechpe tvrzen Karla Srpa, a vechny zvry StB you smile. Pi takovm rozsah eat to your pod in nj nepedstaviteln.

Objmn s estbky

Tento soud je ostuda, povauji to za pokozen dobrho jmna Jazzov sekce, after jej innosti's podlel in Karel Srp. Nechpu, pro alujete pana Hutku za vroky o udavastv, kdy vechno nasvduje tomu, the first shot selection, but see pi sv posledn vt vodn ei pmo na Srpa Blaek. Pozdji pi dotazech obhajoby doplnil, e se jedn o ostudu Karla Srpa. Uvedl tak, e nedvno room dochzet k soudu s pslunky StB, se ktermi se na chodb soudu Srp objmal a pl jim spch. Nechpu to, zhodnotil svj zitek Blaek.

Sv vtky ml tak k chovn Karla Srpa pi jeho nominaci Miloem Zemanem do Rady STR, kdy ml Srp zatajit sv lenstv v KS, co by ho zkonn pro tuto funkci disqualificovalo.

Karel Srp byl lovk udrujc conspirativn contacty's tajnou policy, kter jeho poznatky vyuvala ke sv innosti, zhodnotil badatel z STR Srpovu roli pi jedn z otzek obhajoby. Naopak Jaroslava Hutku z conspirativn innosti s tajnmi slubami zcela oistil, kdy uvedl, e jedin contact s STB ml bhem vslech.

Soud odroil valley after 21. 21.

Kauza vznikla v roce 2017, kdy ax Srp after president Miloem Zeman do Etick komise, kter mla posuzovat and member, kte bojovali proti minulmu reimu. Okolo nominace's strhla ostr discourse, you just wanted to by vroky psnike Hutky.


Source link