Home / CzechRepublic / Rector Zima's omluvil za smlouvu s Home Creditem. Uzavral ji pr v dobr ve, neodhadl ale reakci | Domov

Rector Zima's omluvil za smlouvu s Home Creditem. Uzavral ji pr v dobr ve, neodhadl ale reakci | DomovPRAHA Rector of Univerzity Karlovy (UK) Tom Zima's post-election academy sent to the public, which is due to the credit of home loan. Zopakoval thank you for your pracovn skupiny, kter bude definovat parametry pro spoluprci koly s komernmi partnery.


<! – ->
                        

Home Credit, kter pat mezi nejvt svtov firmy poskytujc spot bit free a do skupiny PPF billion Petra Kellnera, se smlouv o spoluprci zavzal univerzit po dobu t let poskytovat ron pl milionu korun. Spolenost od smlouvy po critice odstoupila.

Veden univerzity elilo za partnerstv s firmou Home Credit od minulho tdne critice. Spool cheese nsledn odstoupila od smlouvy z dvodu, a nechce bt nadle vtahovna do iracionlnch debate o smyslu spoluprce. Podle rektora rozhodnut spolenosti break urychlilo one, ke ktermu univerzita smovala.

Stovky student and pracovnk univerzity tehdy vyzvaly rector, aby od smlouvy odstoupil and aby se vc zabval akademick late. Pes 600 sign on the right, aby late nastavil jasn etick kritria, s km a za jakch podmnek univerzita me navazovat komern spoluprci tak, aby tm nebylo pokozovno jej dobr jmno. V podobnm duchu se nesl i oteven dopis, kter podepsal zhruba stejn poet student a academy. Vdalm dopise academickmu sentu zhruba 850 student and academy vyzvalo k odvoln rector Zimy.

 Rector of Univerzity Karlovy (UK) Tom
 Rector of Univerzity Karlovy (UK) Tom

Ped podepsnm smlouvy nezvisl zdroje, podle kterch se Home Credit v rmci vr chov. Smlouvu jsem uzavral v dobr ve, protote vte sami, e you poteba zskvat zdroje na activity, kter nelze hradit z jinch prostedk. Moje motivace byla podpora tchto innost, also Zima na zasedn sentu.

Omlouvm se za to, e jsem neodhadl reakci, kter proti smlouv vznikla, uvedl Zima. Dotklo se jej, genuine critics uvedli, e by smlouva mla omezovat akademick try a svobody. If you are a student of rozhodujc a hned jsem se veejn vyjdil, a jakkoli partner and kdokoli nesm academick try a svobody na na univerzit ani jinde omezovat, poznamenal Zima.

British univerzity v Cardiffu, kter UK tak za smlouvu kritizoval. Univerzita podle nj spojenm s Home Creditem ztrcela morln credit, a vzdal se proto lenstv v estn rad absolute. Principal Zima Pibovi of the dopise napsal, or jeho kroku lituje.

Pedestrian sent uspodala zhruba this student happening to budovou Karolina, nazvala Konec zimy, pathovali tak odstoupen rectorora ved veden UK. V letnm obleen rozdvali pchozm academikm and studentm letky and nanuky. Pesunuli's pozdji tak k Mal aule Karolina, v n sent zasedal. Rector Zima's studenty pozdravil.

<! – ->
                        


Source link