Home / Economie / Onderzoeker nuances beweren dat EV alleen groener is dan 700.000km dan benzineauto – Beeld en geluid – Nieuws

Onderzoeker nuances beweren dat EV alleen groener is dan 700.000km dan benzineauto – Beeld en geluid – NieuwsDe Belgische professor Damien Ernst beweerde onlangs dat een eigenaar van een elektrische auto 700.000 km moet rijden voordat er milieuvoordelen worden behaald met betrekking tot een CO2-emissievoertuig met betrekking tot CO2-emissies. Na kritiek heeft hij dit aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

Damien Ernst, een energiespecialist aan de Universiteit van Luik, heeft in een blog commentaar geplaatst op de kritiek op zijn eerdere verklaring en op basis van kritische geluiden een nieuwe berekening gemaakt, waarin hij is gebaseerd op het aantal aangepaste aannames en hypothesen. Hij komt op basis van nieuwe gegevens en aannames tot verschillende nieuwe berekeningen.

Al op basis van een nieuwe veronderstelling komt hij uit op een afstand van 378.843km die een elektrisch voertuig moet rijden om groener te zijn dan een benzineauto. Om deze afstand te halen, heeft Ernst, in vergelijking met zijn vorige conclusie van 700.000 km, slechts de veronderstelling aangepast over de hoeveelheid energie die nodig is om een ​​80kWh-batterij te produceren.

In zijn oorspronkelijke berekening baseerde hij zich op informatie van een wetenschappelijk artikel, maar Ernst verklaart nu dat deze gegevens gebaseerd zijn op een kleine productie-installatie. Als u vanuit een grotere fabriek start, zullen schaalvoordelen u snel de hoeveelheid benodigde energie verminderen. Ernst erkent dit en zegt dat hij een fout heeft gemaakt door dit niet in zijn oorspronkelijke berekening op te nemen.

Hij gaat nu energie besparen voor de massaproductie van de 72 procent batterij, zoals voorgesteld in het wetenschappelijke artikel. Oorspronkelijk ging Ernst uit van 296GJ nodig voor de productie van een 80kWh-batterij. Deze bestaat uit 1

00GJ aan de ene kant die nodig is om de grondstoffen te produceren die nodig zijn voor een batterij en aan de andere kant 196 GJ aan energie die nodig is voor de productie van de batterij. De reductie van 72 procent kijkt alleen naar de productiezijde. Dit betekent dat de totale energie die Ernst nodig heeft voor de productie van een 80kWh batterij 154.88GJ bedraagt. Dat is bijna de helft van de oorspronkelijke aanname en bedraagt ​​43.022kWh.

De hypothese is dat 1kWh energie voor het produceren van een batterij voor zoveel CO2-uitstoot als de verbranding van 1kWh op benzine. Dan stelt Ernst dat er 9,63 kWh energie per 1 liter benzine is en dat de verbranding van een liter benzine 2,28 kg CO2 produceert. Kortom, 2,28 gedeeld door 9,63 wordt 0,236 kg als de waarde voor de hoeveelheid uitgestoten CO2 per kWh die nodig is voor de productie van een batterij. Als de 0.236kg / kWh wordt vermenigvuldigd met 43.022kWh, bereikt u 10.153kg uitgestoten CO2 voor de productie van de batterij. Uitgaande van de veronderstelling dat een elektrische auto minder CO2 uitstoot per 100 km van 2,68 kg dan een benzineauto, bereikt Ernst uiteindelijk 10153 / 2,68 x 100 = 378,843 km.

De wetenschapper blijft echter een aantal hypotheses, waardoor het plaatje voor elektrische auto's relatief veel gunstiger is dan de berekening die uitkomt op 378.843km. Bij de berekening houdt hij nu ook rekening met de CO2-emissies die samenhangen met de productie van benzine. Auke Hoekstra, onderzoek aan de TU Eindhoven, bekritiseerde onder meer Ernst in de AD, omdat de Belg dit punt oorspronkelijk niet in de berekening had opgenomen. Ernst doet dit nu en komt uit op 11,9 kg CO2, wat een elektrische auto per 100 km bespaart in vergelijking met een benzineauto. De foto zal dan compleet anders zijn: op basis van deze figuur heeft een elektrische auto volgens Ernst 85.319 km nodig voordat deze groener is dan een benzineauto. Op basis van een waarneming van een vereiste 28kWh voor 100km op bijvoorbeeld de Audi E-Tron, dit kilometergetal bereikt 98.343km

stelt Hoekstra ook dat de Belgische hoogleraar de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten bij het genereren van is gebaseerd op Belgische cijfers, namelijk: 550 gram per kilowattuur. "In Nederland ligt dat aantal nog steeds boven de 400. Maar als slechts de helft van de plannen van het Klimaatakkoord wordt uitgevoerd, schat ik dat we in de loop van de jaren al 200 bereiken." Daarnaast stelt Hoekstra dat het misschien niet helemaal eerlijk is om grote Tesla's te vergelijken met kleinere benzineauto's. En de Eindhovense wetenschapper stelt dat de hoeveelheid CO2 die Ernst toekent aan de productie van een batterij van een moderne elektrische auto "zeker drie keer te hoog is."

Er is ook iets toe te voegen dat Ernst in zijn originele conclusie is Er werd aangenomen dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 per kWh in de stroommengselmix hetzelfde blijft. Dit laatste zal niet significant veranderen, met het sluiten van kolencentrales en een toename van zonne- en windparken. In Nederland is het in ieder geval de bedoeling om in 2030 ongeveer 75 procent van de energie op een duurzame manier te produceren. Dit maakt het beeld nog gunstiger voor de elektrische auto.

Dus, volgens Hoekstra, zijn er nogal wat variaties, variabelen en aannames op basis waarvan Ernst zijn berekeningen heeft gemaakt, waar anders kan worden overwogen en die in werkelijkheid veel hoger of lager is. zou liegen. De Belgische professor erkent nu ook dat het in sommige gevallen moeilijk is om het werkelijke, reële cijfer te gebruiken. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat het heel moeilijk is om een ​​volledig duidelijk beeld te krijgen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van een batterij, deels omdat het sterk afhankelijk is van waar en onder welke omstandigheden ze precies worden geproduceerd. Ernst loopt nu voor 2019 tussen 8000 en 18.000 kg geproduceerd CO2 voor de productie van een 80kWh-batterij. Op basis van de oude, oorspronkelijke aannames komt Ernst vervolgens op een aantal van 298.507 tot 671.641 km, dat een elektrische auto moet rijden om schoner te zijn dan een benzineauto. Op basis van alle nieuwe aannames ligt deze afstand echter tussen 67.226 en 151.259km.

Eerder was er al de nodige kritiek van anderen, zoals de professor Marnix Wagemaker van de TU Delft, die gespecialiseerd is in batterijtechnologie. Hij vertelde RTL News dat het oorspronkelijke bericht van Ernst de noodzakelijke context ontbeert en dat je met dit soort berekeningen snel het risico loopt helemaal te gaan. "Dat aantal van 700.000 kilometer wordt nu slim door de media gebracht, het is alsof niemand ooit heeft nagedacht over de CO2-uitstoot van elektrische auto's. Maar dat is totale onzin. Het is echt heel saai. batterijen weten dat u materialen nodig hebt die een kleine voetafdruk nodig hebben. "

Wagemaker wijst er bovendien op dat het recyclen van materialen mogelijk niet is inbegrepen. Als het kobalt dat van belang is voor lithium-ionbatterijen wordt hergebruikt, bespaart het weer veel CO2. Het winnen van dit element, dat bijna uitsluitend in de Afrikaanse Congo plaatsvindt onder soms ellendige omstandigheden, kost veel energie. Bovendien hebben de nieuwste lithiumbatterijen voor auto's aanzienlijk minder kobalt. "Als de Belgische onderzoeker begint met het type waar veel kobalt in zit, dan krijg je een berekening met een enorme CO2-uitstoot", zegt Wagemaker.

Oorspronkelijk was de berekening van 700.000 km verschenen in het Belgische televisieprogramma Auto Mobile, van het Waalse kanaal RTBF. Veel media brachten dit als nieuws. De oorspronkelijke Belgische bron werd echter al snel offline gehaald; Volgens Ernst heeft de RTBF besloten om 'controverse en aanvallen via sociale media' te voorkomen. Ernst benadrukt ook dat de titel provocerend was, maar dat hij de industrie rond elektrische auto's niet aanviel en niet van plan was dat te doen. Zo verklaart Ernst dat hij ook heeft vermeld dat elektrische auto's geen stikstofdioxide uitstoten en significant minder fijn stof, wat volgens hem zeer gunstig is voor de menselijke gezondheid.


Source link

One comment

  1. Pingback: Correcting misinformation about greenhouse gas emissions of electric vehicles: Auke Hoekstra's response to Damien Ernst's calculations - Innovation Origins - DLIT